TANQEED FAIDA MAN HO TI HAI

IMAAN KI HAQIQAT

.

  • DARS-E -QURAN.

    AUR TUM MEN EK GIROH AISA HONA CHAHIYE KE BHALAEE KI TARAF BULAYEN AUR ACHCHHI BAAT KA HUKM DEN AUR BURAI SE MANA’ KAREN AUR YEHI LOG MURAAD KO PONHCHE.(Al-Imran-104)

  • DARS-E-HADEES

    US ZAAT KI KASAM KE MERI JAAN USKE QABZE MEN HAI TUMLOG ZAROOR SHARIYAT KI BATON KA HUKM DETE RAHO AUR ZAROOR ZAROOR KHELAF-E-SHARIYAT BAATON SE MANA’ KARTE RAHO WARNA ANQAREEB ALLAH TUMLOGON PAR APNE PAAS SE AZAAB BHEJ DEGA, PHIR TUMLOG KHUDA SE DUA MANGO GE TO TUMHARI DUA QABOOL NAHIN HO GI.(TIRMIZI SHARIF)

Click here to view all of the latest news and events »

Introduction of TPI

Quick Information